Styrelsen


Styrelsen


Styrelsen


Kontakt med styrelsen sker via info@pyreneersallskapet.se 


Ordförande

Madelene Dunberg


Sekreterare

Ronja Swedestam


Kassör

Maria Schwanborg


Suppleant

Gill RosenwallKontakta styrelsen!


Vi ser fram emot att höra din åsikt och besvara de frågor som inkommer via brev, e-post eller telefon.


Styrelsen bemöter inga frågor ställda via publika fora och/eller gästböcker, utan alla inkomna frågor behandlas på nästkommande styrelsemöte innan svar ges.


Frågorna besvaras personligen till avsändaren. Om avsändaren  så önskar, publiceras frågan och svaret på klubbens hemsida.

 

Kom gärna med förslag och funderingar gällande klubbens verksamhet.