Valpar och omplacering


Fotograf: Mona & Sven-Erik Henriksson


Valpar

Pyrenéersällskapet vill att köpet av pyrre ska vara en härlig upplevelse och där du som valpköpare känner dig trygg hela vägen. Vi hänvisar endast valpar från uppfödare som är anslutna till klubben och som följer våra och SKKs regler för avel, men vi är självklart behjälpliga vid frågor om valpar och pyrrar i allmänhet.

Omplacering och valphänvisning

Vill du komma i kontakt med klubbens valphänvisare?Klicka här för att läsa våra regler för valphänvisning.

Aktuella valpkullar 

Klicka på "Aktuella valpkullar" för att se om/var valpar finns.


Planerade valpkullar

Klicka på "Planerade valpkullar för att se vilka/var valpar planeras.


För närvarande finns inga annonser för omplacering.För hänvisning av omplaceringshund för omplacering sättes 50 SEK in på Pyrenéersällskapets postgiro 441 17 04-2.


Annonsen ligger kvar i fem veckor, eventuell förlängning kan ske om ägaren meddelar klubben sitt önskemål.


Annonsen skickas till klubbens sekreterare på sekreterare@pyreneersallskapet.se