Stadgar


Stadgar för Pyrenéersällskapet

Pyrenéersällskapets stadgar bygger på Svenska Kennelklubbens och Svenska Molossel och Herdehundsklubbens stadgar, vilka även är vägledande om enskilda ämnen lämnats obehandlade i rasklubbens stadgar.


Fotograf: Gunilla Jämte 


Föreningens fullständiga stadgar finns att läsa här.


Alla rasklubbarna inom SMHK har samma typstadgar och

dessa blev senast antagna på årsmötet 2021.


Organisationsnummer 802421-8490 Fotograf: Camilla Sjögren